Educatie

196 de cadre didactice din Dolj susțin examenul de definitivat – Care sunt noutățile

Conform calendarului, până la 31 mai 2019, se vor organiza inspecțiile la clasă. În data de 24 iulie 2019 va avea loc probă scrisă. Pe 31 iulie 2019 se vor afișa rezultatele inițiale.  196 de cadre didactice au fost admise și urmează să susțină restul probelor.
Între 31 iulie și 1 august 2019 se vor depune contestațiile, iar în data de 5 august 2019 se vor afișa rezultatele finale.  

„S-au 196 de candidați pentru a susține examenul. Proba scrisă va avea loc pe 2 iulie, dar până atunci trebuie să  susțină două inspecții de specialitate și să elaboreze un prtofoliu profesional. Au apărut modificări și în ceea ce privește materia la care susțin examen, pentru Dolj, cultură civică și religie creștină. Toate informațiile necesare au fost publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar. Sunt și cadidați doljeni care susțin a doua sau a treia oară examenul”, a declarat Inspector Școlar General – Prof. Leontina Monica Sună. 

Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţămnânt are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.

Candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului de practică trebuie să știe că se pot înscrie la examen doar dacă în anul de stagiu desfăşoară activitate la catedră cu normă întreagă, în calitate de cadru didactic calificat, şi pot susţine proba scrisă dacă finalizează stagiul de practică obligatoriu în sesiunea respectivă

Comisia care efectuează inspecţia de specialitate este format din:

  • inspectorul şcolar care coordonează disciplina la care candidatul susţine examenul şi care are aceeaşi specializare sau poate preda disciplina celui inspectat
  • directorul/directorul adjunct al școlii în care se desfăşoară inspecţia sau responsabilul comisiei metodice de specialitate

Definitivat 2019. Acte necesare pentru înscriere

 1) fișa de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ- prevăzută în anexa nr. 1, completată și confirmată de conducerea unității de învățământ și semnată de către candidat; 
   
 2) copii ale actelor de studii în bază cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ; 
   
 3) document certificat “conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogica și metodică; 
   
 4) copii ale următoarelor documente, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atesta schimbarea numelui (dacă este cazul); 
   
 5) adeverință privind calificativul “Bine” sau “Foarte bine” acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu; 
   
 6) adeverință privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații care au participat la 3 sesiuni anterioare și nu au promovat examenul; 
   
 7) adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedra a candidatului, că personal didactic calificat, la data înscrierii.

8) dovadă autorizării/acreditării unității de învățământ private

Definitivat 2019. Structura examenului de Definitivat

 Structură examenului este următoarea:  
   
 1. etapă I – eliminatorie: 
   
 a) susținerea a două inspecții de specialitate;  
 b) evaluarea portofoliului profesional;  
   
 2. etapă a II-a – finală: probă scrisă

Proba scrisă începe de la oră 10:00, iar durata examenului scris este de patru ore. Înainte de a susține probă scrisă, candidatul trebuie să treacă de inspecțiile de specialitate la clasă și de evaluarea portofoliului profesional. 

Articole recente

Cum prevenim paradontoza – boala care ne lasă fără dinți

Redactia Media10

Elevii încep examenul de Evaluare Națională, marți

Redactia Media10

Cum ne protejăm de temperaturile ridicate – Recomandările medicilor

Redactia Media10

Lasa un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.